Recent Comments

  Isplata dnevnica

  Isplata dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

  Dnevnice služe za pokrivanje osobnih troškova djelatnika na službenom putu tj. izdataka za hranu, piće, prijevoz te drugih osobnih troškova, sukladno  čl. 13. st.2. toč. 13. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.nov., br. 95/05. do 146/09.) Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto, a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. čl. 13. st.2. toč. 13. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.nov., br. 95/05. do 146/09.)

  Isplata dnevnica za službena putovanja u zemlji

  Službeno putovanjeZa službena putovanja u zemlji koja traju više od 12 sati neoporezivo se može isplatiti do 170,00 kn, dok za putovanja u tuzemstvu koja traju više od 8, a manje od 12 sati, može se isplatiti pola dnevnice (do 85 kn). Kada je na službenom putu djelatnik imao podmirene troškove prehrane u obliku polu ili punog pansiona, tada bi valjalo dnevnicu od 170,00 kn umanjiti za stvarne  troškove prehrane. Sve bi to trebalo biti razvidno iz predočenih faktura.

  Kada bi stvarna cijena prehrane premašila visinu dnevnice, a to bi tvrtka željela nadoknaditi radniku, tada bi se razlika iznad visine dnevnice smatrala neto primitkom kojeg bi trebalo preračunati na bruto svotu za koju je potrebno platiti doprinose, porez i prirez kao i kod obračuna dohotka.

  Isplata dnevnica za službena putovanja u inozemstvu

  U skladu s Pravilniku o porezu na dohodak (čl. 13. st. 2. toč. 14.), uvjeti za isplatu i obračun inozemnih dnevnica utvrđeni su Uredbom o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (Nar. nov., br. 50/92. i 73/93. dalje: Uredba). Svote neoporezivih inozemnih dnevnica isplaćuju se temeljem Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna (NN, br. 08/06.). Ako je na službenom putovanju u inozemstvu osigurana prehrana (izdatak za prehranu snosi poslodavac) dnevnica se umanjuje za 80% odnosno isplaćuje se samo 20%  dnevnice predviđene gore spomenutom  Odlukom . Kada djelatnik na putu prolazi  kroz nekoliko država, tada dobiva dnevnicu države u kojoj je proveo najviše sati.

  Službeno putovanje zrakoplovomKada djelatnik  putuje kroz nekoliko država, a u samo jednu je od tih država je upućen na službeni put, primjenjuje se dnevnica za ukupne sate provedene u inozemstvu te države.

  Obračun dnevnice – putovanje zrakoplovom

  Kada se na službeni put u inozemstvo putuje zrakoplovom, dnevnica se računa od sata polaska aviona iz posljednje zračne luke u Republike Hrvatske do sata povratka aviona u prvu zračnu luku u Hrvatskoj.

  Izvor: www.racunovodja.hr, Verlag Dashöfer, Mira Ognjan, dipl. oec. (25.10.2011.)

  Leave a Reply